Pierre Jean Fernand BongaertsAugustus 2023 vierden wij Pierre zijn 65e verjaardag. Vroeger was dat de pensioenleeftijd, maar Pierre dacht niet aan stoppen. “Ik hou van mijn werk en wil mijn vak zo lang mogelijk blijven uitoefenen”.

Dat ‘zo lang mogelijk’ nog geen maand later zou eindigen, kwam voor ons totaal onverwachts.

Helaas betekent zijn overlijden dat de praktijk en de website Bophar Medisch Advies niet kan worden voortgezet.

Namens Pierre willen wij een ieder bedanken voor het vertrouwen en de fijne contacten die hij gedurende zijn werkzame leven heeft gehad.

José Meijer en Carmen Bongaerts

Talingstraat 44, 1531 VK WORMERWormer, september 2023