Bophar Medisch Advies

bophar-3

Voor wie is een preventief sportmedisch onderzoek bedoeld?

 • Mensen die na een periode van inactiviteit opnieuw willen gaan sporten en daarbij persoonlijk advies willen.
 • Mensen die bijvoorbeeld op advies van hun eigen arts hun leefstijl gezonder willen maken en hier uitgebreid over geadviseerd willen worden.
 • Sporters die meer dan zeven uur per week sporten.
 • Jeugdsporters die intensief trainen.
 • Sporters ouder dan 40 jaar die intensief trainen.
 • Sporters met een chronische aandoening.

Wie kunnen we medisch helpen?

 • Patiënten die chronische problemen met zijn of haar gezondheid ondervindt Zoals bijvoorbeeld: vermoeidheidsklachten, pijnklachten, maag/darmklachten, stress, overgangsklachten, klachten van depressieve aard, hart- en vaatproblemen, luchtwegproblemen, huidproblemen etc.
 • Degene die een goede gezondheid heeft en gerichte adviezen wil om deze zo goed mogelijk te houden.
 • Degene die op een verantwoorde wijze wil afvallen.
 • Sporters die op zoek zijn naar gerichte voedings- en suppletie adviezen om tot optimale prestaties te kunnen komen.
 • Algemene gezondheidsklachten

Bloedonderzoek

Waarom bloedonderzoek? In uw bloed bevinden zich veel stoffen en cellen die een afspiegeling zijn van de gezondheids-toestand van uw lichaam. Daarom kan uw behandelaar naast het lichamelijk onderzoek ook een aanvullend bloedonderzoek laten verrichten. Door uw bloed te laten onderzoeken kan uw behandelaar meer te weten komen over een eventuele ziekte die u onder de leden kunt hebben. Daarnaast kan bloedonderzoek worden gebruikt om het verloop van een ziekte te volgen, bijvoorbeeld om te zien of een behandeling aanslaat.

Bloedafname

Na controle van uw persoonlijke gegevens en uitgebreide anamnese, wordt via een (steriele) vingerprik kleine hoeveelheid bloed bij u afgenomen.
De naaldjes zijn steriel en worden éénmalig gebruikt. Het bloed wordt vervolgens op ons laboratorium microscopisch onderzocht met behulp van analyseapparaten.

De uitslag

Het laboratorium stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelaar die de uitslag met u bespreekt.
Uw behandelaar beoordeelt de uitslag van het bloedonderzoek in combinatie met uw andere gegevens.

Condities van het bloed

– De rode bloedlichaampjes horen rond te zijn
– Ze moeten even groot zijn.
– Ze moeten een dunne wand hebben
– Ze mogen niet verkleven
– Ze mogen niet vervormd zijn
– De vloeistof (het plasma) waarin ze vertoeven moet schoon zijn.
– Er mogen geen parasieten, schimmels, bacteriën en virussen aanwezig zijn
– Maar vooral ook geen toxinen (gifstoffen)in het bloed zijn.
– Geen zure vet- en of eiwitkristallen die ontstaan door verzuring

Bloed Analyse

Door middel van een steriele vingerprik worden druppels bloed afgenomen die via de microscoop informatie geven over de gezondheidstoestand van de patiënt.
Het nieuwe visuele bloedanalyse systeem wordt d.m.v. Wetmount technieken (natte montering) gebruikt als basis voor de diagnose.
Er worden géén waardebepalingen gedaan (behalve bloedsuiker en bloeddruk), maar alleen visueel microscopisch onderzoek verricht naar reacties
en kenmerken inhet bloed.
Een groot aantal chronische klachten zoals het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS/ME) kunnen hier letterlijk in één oogopslag worden
verklaard.

Zo is het o.a. mogelijk het volgende te constateren

 • Candida-Albicans, parasieten, bacteriën, de ziekte van Lyme (besmette tekenbeet), slijm, gifstoffen, slakken
 • De conditie van rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes; – Lever- en nierbelasting
 • Darmbelasting, spijsverteringsstoornissen (vetten en eiwitten), dunne darmbelasting etc.
 • Cholesterol- en vetstofwisselingsstoornissen
 • Schade veroorzaakt door vrije radicalen, vitaminen status (vit. C), vervuiling door zware metalen
 • Allergieën (typen 1,2,3 & 4, te sterke reactie afweersysteem)
 • Reacties op virale, bacteriële en parasitaire infecties en schimmelinfecties
 • Hormonale stoornissen, Gifstoffen in de darmen, Overbelasting van lever, hart en bijnieren.
 • Anemieën (30 soorten bloedarmoede). Bloedarmoede is geen op zichzelf staande ziekte, maar een manifestatie van een onderliggende stoornis.
 • Paraproteïnemie (groep van ziekten, veroorzaakt door abnormale afweer-eiwiten).
 • Stofwisselingsstoornissen/overgevoeligheidsreacties.
 • Beschadiging, zwelling of ontsteking in vaatwanden, lymfevaten of lichaamsholten.
 • Conditie en funtioneren van het passieve, humorale en cellulaire afweersysteem.
 • Conditie en funtioneren van het zenuwstelsel
 • Tekorten (of overschotten) van vitaminen, mineralen en aminozuren
 • Opeenhoping van melkzuur in de spieren e.d.
 • Anafylaxie, plaatselijke of algehele overgevoeligheid
 • Enzymdeficiënties
 • Vrije-radicalenschade (vrije actieve deeltjes, die schade kunnen veroorzaken)
 • Metabolische acidose/alkalose (pH-waarde of zuurgraad)
 • Rug-, wervelkolom- en botafwijkingen
 • Hormoonstoornissen (conditie en functioneren van hormoonklieren)Bovenstaande is uiteraard maar een greep uit alle mogelijkheden!

Verschil met bestaande technieken:

De technieken, die wij toepassen, hebben niet direct te maken met de bekende HLB-bloedtest (= gedroogde druppel bloed, volgens Dr. W. Bradford), maar hebben hiermee wel raakvlakken, evenals met de LBA-bloedtest (= levend bloedanalyse).
Wij passen de gecombineerde technieken toe, te weten de Wetmount (=natte montering) en de Bradford (droge montering) met de zelf ontwikkelde bewerkingstechnieken en maken gebruik van ‘difjes’ (gedroogde en gekleurde preparering).
Deze gegevens worden ook gecombineerd met de dermatomentechniek (huidgebieden, die door zenuwgebied worden beïnvloed).

Niets heeft mij geholpen !! waarom zou ik dan nog deze visuele bloedanalyse proberen??
Om de kracht van dit verwerkingssysteem te benadrukken; het doel van dit visuele bloedanalyse/verwerkingssysteem is het naar voren brengen van de daadwerkelijk bron (oorzaak) van uw probleem, dit in schema te brengen en op deze gevonden stoornissen een juiste therapie af te stellen.
Om alle gegevens te verzamelen, uit te werken en op rapport te zetten, zijn c.a. 7 dagen nodig.

Het consult en onze werkwijze:

 • Als u, na een afspraak gemaakt te hebben, bij ons komt, gaan we alsvolgt te werk:
 • Noteren van adresgegevens, anamnese (klachtenlijst)
 • Bloeddruk meting
 • Vingerprik en aanmaak bloedpreparaten voor de bloedanalyse
 • Afspraak voor de bespreking van de analyse
 • Afrekening

De kosten:

 • Eerste consult en anamnese
 • Bloedonderzoek
 • Schriftelijke uitwerking van de gevonden afwijkingen (stoornissen) in vereenvoudigde taal
 • Bespreking (tweede consult)- van het bloedonderzoek met einddiagnose en medisch advies

Deze ‘All-in’ module kost € 300,00